Zóny & Workshopy

Miesto určené na diskusie, osobné rozhovory podporované odborníkmi.

Zóny a workshopy

Priestory, kde budú vystavovatelia prezentovať svoje výrobky, produkty a verejnosť bude mať možnosť diskutovať s odbornými konzultantmi na dané témy. Budú rozdelené na štyri zóny: životné prostredie, zdravie, zero-waste, detská zóna.

Životné prostredie

V tejto zóne sa dozviete viac o našom okolí a jeho zložkách: pôde, vode, vzduchu a permakultúre. Oboznámime Vás s dôvodmi, prečo sú zložky environmentu pre nás životne dôležité, a prečo ich chránime. Prinesieme Vám informácie o rôznych environmentálnych indikátoroch a problémoch, ktoré sužujú našu planétu. Spoločne budeme hľadať riešenia na ich odstránenie.

Zdravie

Naše zdravie je pre každého z nás najdôležitejšie. Tu sa budeme rozprávať o správnej životospráve, zdravom pohybe, o súčasných rizikách, ktoré nás najviac ohrozujú a samozrejme o tom, čo by sme mali robiť, aby sme sa cítili viac fit a viedli šťastnejší život.

Zero Waste

Zero Waste alebo po slovensky bezodpadovosť bude zóna, kde sa dozviete viac o tom, ako neprodukovať odpad. Je to dôležité pre súčasný stav a budúcnosť ďalších generácií.

Detská zóna

V zóne tvorivých dielní sa deti hravou formou dozvedia užitočné informácie o životnom prostredí, zdraví, bezodpadovosti, a vôbec o všetkých našich hlavných témach. Pomocou zážitku im sprostredkujeme možnosti, ako si vytvoriť pozitívny vzťah k životnému prostrediu.

574 total views, 1 views today