ŽiťVedmomo myslí na ekologickú stopu

ŽiťVedmomo myslí na ekologickú stopu

Každý z nás ovplyvňuje svoje okolie a každý svojím správaním zanecháva po sebe istú stopu na životnom prostredí. U niektorých je tá stopa menšia, u iných väčšia, no nároky na prírodu má každý no jej kapacita je obmedzená. Ekologická stopa je ukazovateľ, ktorý úzko súvisí s konceptom udržateľného rozvoja. Je to metóda merajúca vplyv ľudských aktivít na našu planétu. Ekologickú stopu je možné vypočítať ako pre jednotlivca, tak aj pre väčšie skupiny, územia, státy. Táto umelo vytvorená jednotka určuje koľko štvorcových metrov Zeme potrebuje jedinec (skupina, činnosť, atď) pre svoju existenciu a aktivitu a na absorbovanie odpadu vytvoreného touto aktivitou.

V tomto článku by sme sa mohli venovať hocktorej ľudskej aktivite ktorou zle vplýva na životné prostredie, ale na chvíľku sa zameriame na dopravu. Ako vieme, rôzne dopravné prostriedky znečisťujú naše ovzdušie, vypúšťajú výfukové plyny, znižujú tým kvalitu ovzdušia prípadne, prípadne sa podieľajú na globálnom otepľovaní a vzniku ozónových dier. Prichádzajú k nám pomaly nové, moderné technológie, ktoré sú už oveľa priateľskejšie k nášmu ovzdušiu (napr. elektromobily), ale tieto dopravné prostriedky sú stále ešte málo rozšírené a ťažšie dostupné (aj z finančného hľadiska). Vieme však odporučiť formu dopravy, ktorá je minimálne do mesta asi tá najlepšia, aká môže byť. Nemusíme pritom pátrať po žiadnych moderných technológiách, stačí sa pozrieť do minulosti, zobrať si z nej príklad a vybrať z pivnice dvojkolesových tátošov. Bicykle sú jedna z najefektívnejších foriem dopravy v meste a najmä pri dopravnej špičke. Navyše môžeme povedať, že pri tom robíme aj niečo pre seba, pretože športujeme, hýbeme sa t. j. robíme niečo pre svoje zdravie.

Na konferencii Žiť Vedomo bude preto zriadený aj špeciálny bicyklový stánok, kde si všetci návštevníci, ktorí prídu na tomto dopravnom prostriedku, môžu skontrolovať svojho dvojkolesového miláčika a v prípade, že sa na ňom nájde nejaká chybička, tak bude okamžite servisovaný. Sme si vedomí, že tí ktorí, prídu z diaľky, tak prídu poväčšine autom, je to pochopiteľné, no chceli by sme poprosiť tých ktorí sú z mesta, a majú tú možnosť, aby prišli na bicykli, prípadne klasickým „pešibusom“. Planétu máme iba jednu. Nezvyšujme ekologickú stopu, keď nemusíme a chráňme si svoje okolie. Aj o tomto je @zitvedomo.