Žiť Vedomo s partnerom

Žiť Vedomo s partnerom

Teší nás fakt, že v dnešnej dobe si už aj spoločnosti a organizácie uvedomujú dôležitosť ochrany prírody a zdravia a k tomu všetkému sa viac zaujímajú o tému zero-waste. Je dôležité, že sa o túto tému zaujímajú pretože dnešný spôsob života ľudstva nie je udržateľný a je to s nami stále horšie a horšie, vo svete je stále viac odpadu a čistých miest je stále menej.Vytvára to stres a vieme, že stres tak vo firmách ako aj doma je problémom.

To vplýva na naše zdravie, ľudia sú viac chorý a nerobia nič preto, aby tento stav zmenili. Človek v priemere strávi v zamestnaní skoro polovicu svojho života, a nie je jedno v akej organizácii a ako.

Organizácie by preto mal ísť príkladom, aby nestratili svojich zamestnancov a starali sa o ich zdravie. Spoločnosti sú takpovediac influencermi, ktorí ovplyvňujú nielen svojich zamestnancov, ale dávajú príklad aj svojmu okoliu, ostatným spoločnostiam.  Okrem toho, spoločnosti vedia, že rovnováha vedie ľudí k optimálnym výkonom, pozitívne ovplyvňuje správanie a zvyšuje koncentráciu, kreativitu aj spoluprácu v tíme a podporuje lojalitu voči firme.

Preto nie je jedno na ktorú stranu sa pridávajú.

Sme radi, že spoločnými silami sa veci hýbu dopredu a my môžeme povedať, že sme niečo spravili pre záchranu tejto planéty.

Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu na projekte a podpore myšlienky Žiť Vedomo, vďaka ktorým sa osveta dostáva do povedomia viac ľudí, spoločností a rodín.

ďakujeme partnerom, lebo

,,s partnerom je ľachšie ŽiťVedomo“!