Program

Zámerom konferencie je informovanosť a osveta. Program je určený pre rodiny, žiakov, pedagógov a širokú verejnosť. Je zameraný na témy vzdelania v oblasti ochrany zdravia, životného
prostredi a bezodpadovosti. Program je obohatený o diskusie s prednášajúcimi na témy a otázky, ktoré
sa týkajú nás všetkých.

REGISTRÁCIA – 8:00

8:00 – ZAČIATOK REGISTRÁCIE


UVÍTANIE & ÚVOD – 9:00

UVÍTANIE & ÚVOD – 9:00

Čo zahŕňa myšlienka žiť vedomo? Prečo žiť vedomo?


I. Blok – 9:15 – Projektujme svoje zdravie v každom prostredí

9:15 – Projektujme svoje zdravie v každom prostredí: ako dosiahnúť udržateľné riešenia pre ekologický a zdravý život?

Prínos kvalitnej pôdy – Diana Kušická / VÍNO NATURAL Domin & Kušický s.r.o.

Kvalita potravín je úzko spätá s poľnohospodárstvom. Odborník nám vysvetlí, ako môžeme vhodným hospodárením prispieť k ochrane pôdy a zabezpečiť tak pestovanie zdravých plodín nevyhnutných pre náš život. Porozprávame sa, ako súvisí pôda so zdravím našich detí a ako ju môžme racionálne využívať.

Čistá voda, zdravé telo – Lucia Olívia Ďurčová Mgr. / enviromentálna špecialistka/ orzanizácia ZA NAŠU VODU

Podľa najnovších zistení viac ako 5000 obyvateľom Žitného ostrova tiekla z vodovodu voda, ktorá obsahovala zdraviu škodlivý pesticíd. Žitný ostrov je najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe a jednou z najúrodnejších poľnohospodárskych oblastí Slovenska. Aké následky má kontaminácia pitnej vody na zdravie človeka a čo môže jednotlivec spraviť pre to, aby voda, ktorá mu tečie z jeho vodovodného kohútika, bola čistá a zdravotne nezávadná? Na túto tému sa zameriava odborník.

Tradícia permakultúry a jej využitie – MVDr. Zuzana Hamranová / Permakultúra SK

Zuzana Hamranová s bohatými vedomosťami z oblasti života rastlín nám priblíži všetko ohľadom projektovania svojho zdravia v prírode a poukáže na tradíciu permakultúry, ako jednu z možných riešení na dosiahnutie harmónie medzi človekom a prírodou. Priblíži nám, aké je uplatnenie permakultúry, aké má výhody na zdravie, a ako ju môžeme aplikovať v meste či na dedine.

Diskusia s prednášajúcimi


Prestávka: 10:45


II. Blok – 11:15 – Starostlivosť o zdravie ináč

11:15 – Starostlivosť o zdravie ináč: ako dokážeme našimi rozhodnutiami zmeniť naše zdravie?

Podpora každodenného správania v prospech zdravia – PhDr. , Mgr. Petra Vadovičová, PHD. / Únia odborníkov vo výžive a podporovateľov zdravého životného štýlu o.z. / Zdravýživka

Produkty pre starostlivosť o telo v sebe ukrývajú chemický koktél škodlivý pre nás a naše zdravie. Budeme sa inšpirovať ako zmeniť svoje nákupné správanie v prospech kvality života. V tejto prednáške sa tiež dozvieme o faktoch ukrytých v produktoch každodennej spotreby a kde všade je ukryté nebezpečenstvo pre zdravie.

Bylinný sprievodca na ceste za zdravím – Veronika Repková / HERBÁRIUM

Ako a kde všade nás môžu bylinky sprevádzať počas celého života? O tom, ako je možné svoje telo, kúpeľňu a kuchyňu zbaviť chémie, nám po rozpráva dlohoročná bylinkárka. Predstaví nám svoj spôsob, ako navrátiť telu späť schopnosť samoliečby s podporou bylinných pomocníkov a zároveň nezasahovať do vývoja imunity chemickou cestou. V prednáške budeme hľadať alternatívy a možnosti prírodnej starostlivosti o telo v každom veku.

Omyl v našom jedálničku – Bc. Zdena Havettová / Ide o tvoje zdravie / Poradca pre výživu, lektor

To, čo jeme, ovplyvňuje naše zdravie a vnútorné pohodlie. Ktoré sú tie najčastejšie mýty a omyly v stravovaní? Čo je zdravá strava? Kedy je nesprávne pripravená zelenina škodlivá? Aké sú príznaky na tele vyplývajúce zo zlého stravovania, ktoré potraviny nás zaťažujú, vyživujú? Odpovede na tieto otázky budeme hľadať spolu.

Poruchy modernej doby a dôsledky nadmerného konzumu – Jaroslav Blaško / Autor projektu Požičaná planéta

Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí. To ako sa k nej správame a budúce generácie vychovávame, ovplyvňuje aj biodiverzitu. Ktoré sú tie najčastejšie omyly nadmerného konzumu modernej doby? Ako to vplýva na ochranu životného prostredia a nášho zdravia? Ako zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj? Ako žiť život tak, aby sme neohrozovali existenciu budúcich generácií?

Diskusia s prednášajúcimi


OBED – 13:00


Prestávka – 14:00


III. BLOK – 14:30 – Život bez odpadu a plytvania

14:30 – Život bez odpadu a plytvania: Čo vieme urobiť už dnes, aby sme svojou troškou prispeli k redukcii odpadu?

Prínosy a výhody nulového odpadu – Branislav Moňok / Priatelia Zeme o. z.

Na prvý pohľad sa môže zdať myšlienka „nulového odpadu“, ako utopický sen. V skutočnosti je však tento cieľ nielen dosiahnuteľný, ale v dnešnej dobe už priam nevyhnutný. V čom sa skrýva popularita hnutia „nulového odpadu“ a aké výhody so sebou prináša sa dozviete počas prednášky. Zameriame sa aj na kompostovanie ako prvý a najdôležitejší krok na ceste k redukcii odpadu.

Ako na triedenie odpadu – Mgr. Katarína Kretter / Envipak.sk a.s.

Hoci v rôznych prieskumoch obyvatelia Slovenska deklarujú, že odpad zo svojich domácností triedia, analýzy hovoria, že na skládkach ho končí až 77 percent, vrátane komodít, ktoré tam nemajú čo robiť. O tom, že triediť odpad je jednoduché, ako správne triediť, a prečo je to dôležité, Vám porozpráva odborník z oblasti odpadového hospodárstva.

Plytvanie potravín – Ing, Silvia Kuzmová / čo jedia zdravé deti , Lektorka kurzov Výživa detí, tehotných a dojčiacich žien / Pokojný pôrod

Ako môžeme stravou prispieť k nášmu zdraviu a zároveň k bezodpadovosti? Ako a prečo variť zo základných surovín? Ako najlepšie využiť dary prírody pre zdravie a pritom podporovať bezodpadovosť. Komunitný charakter nakupovania ako nástroj podpory zdravia, ekológie a trvalo udržateľného rozvoja.

Minimalizmus, ako riešenie – Andrea Richardson / Som minimalistka

Majú minimalizmus a bezodpadovosť niečo spoločné? Pre mnohých ľudí to znie ako úplný protiklad. V prednáške sa zameriame na základné princípy minimalizmu v bývaní, prečo je organizácia neporiadku len strata peňazí, a ako naše prostredie nepriamo ovplyvňuje stav našej mysle. Dozviete sa, ako zvládnuť chaos doma a získať viac času pre svoje deti. Je menej naozaj viac, a ako to docieliť?

Diskusia s prednášajúcimi


Prestávka – 16:00


IV. BLOK – 16:30 – 18:00 Hnutie nulového odpadu na Slovensku a v zahraničí

16:30 – Ako na život bez odpadu v každodennom živote?

Život bez odpadu na Slovensku – Ing. Petra Slezáková / Zero Waste Slovakia

Život bez odpadu, označuje životný štýl, ktorý podporuje opätovné využívanie všetkých zdrojov bez tvorby odpadov, ich skladovania alebo ich spaľovania. Počas prednášky Vám Petra prezradí konkrétne triky a tipy, ako riešiť problémy každodenného života v znamení nulového odpadu v podmienkach slovenskej domácnosti, aj to, kde nakupovať, ako sa vyhýbať odpadom, a čo všetko pre to môžeme urobiť.

Život bez odpadu v Rakúsku – Dipl. Ing. Helene Pattermann / Zero Waste Austria

Miesto čakania na zázraky od veľkých korporácií a politikov, kladieme hnutie nulového odpadu dôraz na správanie jednotlivca. O tom ako zaviesť jednoduché a pritom konkrétne kroky podporujúce bezodpadový životný štýl v podmienkach Rakúska nám predstaví zakladateľka hnutia Zero Waste Austria.

Život bez odpadu v New Yorku – Laura Baross / Design w Care a Zero Waste Interiors , Zero Waste Livining in New York

Laura vyštudovala di­zajn na zná­mej uni­ver­zite Pratt Ins­ti­tute v New Yorku. Dnes pracuje ako interiérová architektka a úspešná eco blogerka pôsobiaca v New Yorku. Počas prednášky nám porozpráva o svojej ceste k nulovému odpadu ako aj o využití eco produktov, prírodných a recyklovaných materiálov pri navrhovaní interierov.


Záver – 18:00