Petra Vadovičová - je autorka a odborná garantka projektu „Zdravýživka pre všetkých"

PhDr., Mgr. Petrou Vadovičovou PhD., autorka a odborná garantka projektu „Zdravýživka pre všetkých“. Zdravýživka, je bábková postavička, ktorá učí deti k správnym stravovacím návykom v školských zariadeniach. Doteraz edukovala viac ako 12 000 deti a ich rodičov po Slovensku. Okrem toho je certifikovaným poradcom Nutri a.s. a zakladateľka Únie odborníkov vo výžive a podporovateľov zdravého životného štýlu o.z. Vyštudovala verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo a výživu ľudí – nie je to len práca ale aj hobby. Rada pomáha ľudom v predchádzaní ochorení, nakoľko má bohaté skúsenosti v klinickej a preventívnej oblasti, ktoré využívala v práci na Úrade verejného zdravotníctva SR či na Ministerstve zdravotníctva SR. Vytvorila i je spoluorganizátorom projektov na podporu zdravého životného štýlu, ktoré sa riešia na slovenskej i európskej úrovni pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

V roku 2016 začala spolupracovať s Human Health Institute v rámci projektu Zdravý predškolák a jeho rodina, pod ktorým prevzalo záštitu aj Ministerstvo zdravotníctva SR i Kancelária WHO na Slovensku.