Petra Slezáková - je zakladateľkou blogu Zero Waste Slovakia

Petra Slezáková vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave a 14 rokov pracovala v bankovníctve na Slovensku i v zahraničí. Jedného dňa si uvedomila globálne dopady konzumného života a množstvo odpadu, ktorým je naša planéta zahltená. Rozhodla sa nebyť toho súčasťou a zvolila si cestu zodpovednej spotreby a života bez smetí. Pred dvoma rokmi založila úspešný blog Zero Waste Slovakia, kde motivuje ľudí k zodpovednosti za svoju spotrebu a životné prostredie a ukazuje im cestu k zero waste. O svojom životnom štýle prednáša aj na školách, vo firmách a pre širokú verejnosť. S manželom žije v paneláku v bratislavskej Petržalke a svojim každodenným životom dokazuje, že aj v modernom meste môže človek žiť plnohodnotný život bez zbytočného plytvania a smetí.