PaedDr. Katarína Horváthová - je pedagogička, líderka, moderátorka, podporovateľka zdravého životného štýlu

PaedDr. Katarína Horváthová
• pedagogička, líderka, moderátorka, podporovateľka zdravého životného štýlu, vonkajšej a vnútornej krásy človeka, neustáleho vzdelávania a ochrany prírody

Katarína Horváthová vyštudovala Vysokú školu UKF v Nitre, odbor pedagogika, učiteľstvo 1. stupňa Základnej školy.

Počas svojho pôsobenia na Základnej škole Rozmarínovej v Komárne pokračovala v štúdiu anglického jazyka a literatúry pre 2. stupeň a pre stredné školy. Počas materskej dovolenky ukončila Rigorózne štúdium, kde sa venovala výskumu vzťahu učiteľa a žiaka. Absolvovala množstvo tréningov osobnosti.
Momentálne sa venuje ľuďom a ich pozitívnemu prístupu k životu. Pracuje pre švédsku kozmetickú firmu, ktorá má svoju históriu a filozofiu. Pre spoluprácu s touto firmou sa rozhodla aj kvôli tomu, že je švédska. Nádhernú prírodu si chránia a zároveň z nej bezpečne a šetrne čerpajú pre svoje zdravie a krásu. O Švédsku sa hovorí, že je krajina budúcnosti. Recykluje natoľko, že nemá takmer žiadny odpad.

Vo svojej práci sa zameriava na človeka. Vedie ľudí k tomu, aby boli spokojní. Cieľom je zdravie, krása, vitalita, dlhovekosť a pozitívny prístup. K tomu všetkému patrí vonkajšie prostredie, príroda, jej ochrana a z nej zdravé suroviny.
V súčasnosti spolupracuje aj s Komárňanskou televíziou ako moderátorka.
Miluje knihy, kultúru, Slovensko a folklór. Pôsobila v Komárňanskom folklórnom súbore Dunaj a v speváckej skupine Lúčnica v Bratislave.
Má dve dcérky, a jej záujmom je spolu s manželom viesť aj svoje deti k ochrane prírody, našej planéty a k enviromentálnej výchove.

Spoločne žiť vedomo.