O nás

Myšlienka ŽiťVedomo – ,,ŽiťVedomo je o ekologickej zodpovednosti, ekologickej inteligencii a ekologickej povinnosti“.

Skupina mladých ľudí podporujúcich zdravý životný štýl a bezodpadovosť, ako jedno z riešení ochrany zdravia a životného prostredia, sa rozhodli podnietiť aj iných a inšpirovať pomocou myšlienky ŽiťVedomo k vedomému spôsobu života, k vedomému rozhodovaniu a k vedomému správaniu, ktoré podporuje životné prostredie a vedie k šťastnejšiemu životu.

Myslienka Žiť Vedomo je ekologická zodpovednosť, ekologické správanie a podporuje trvalo udržateľnú ochranu životného prostredia, podporuje environmentálne cítenie.

Žiť vedomo je smerovanie k nulovému odpadu a k rozvoju ekologickej inteligencie v každom veku.

 

Ako vznikla značka

Zelená farba značky prezentuje život, prírodu, energiu a harmóniu. Ruka vznikla ako symbol s ochranným motívom, že naše (aktuálne, budúce) rozhodnutia sú v našich rukách. V nich je rastlina predstavujúca život a tri lístky reprezentujú symbol rodiny (matka, otec, dieťa) a tri zložky životného prostredia (pôda, voda, vzduch). Rastlina je v zemi, ako základ života nevyhnutný pre rast, potrebuje aj vodu, aby sa mohla vyvíjať a k tomu nám produkuje čistý vzduch. Tieto tri zložky životného prostredia sú súčasťou slovného spojenia „žiť vedomo“ a taktiež zahŕňa všetky vedomé rozhodnutia nášho správania sa k sebe samým a k nášmu okoliu. Rast rastliny je symbol rastu v nás t.j. pozitívnej zmeny a trvalej udržateľnosti na našej Zemi.

402 total views, 2 views today