Jaroslav Blaško - je autorom projektov ako ,,Požičaná planéta” a autorom knihy ,,Cesty za tichom”.

Svojimi aktivitami poskytuje zážitok. Prepisuje do filmov a textov svedectvá, ktoré podáva voda. Svedectvá o nás ľuďoch, o tom, akí v skutočnosti sme, o našej chamtivosti a egoizme. Autor má záujem poskytnúť divácky a čitateľský zážitok a hlavne chce prispieť k zmene k naplneniu najťažšej úlohy, pred akou kedy stála naša civilizácia. K zmene postojov a konania ľudí, k tomu, čo sme pomenovali trvalo udržateľný rozvoj.
,,Pred našou civilizáciou stojí najdôležitejšia úloha celej histórie ľudstva. Zabezpečiť náš ďalší rozvoj tak, aby bol trvalo udržateľný. Nestačí vymyslieť a vyrobiť stroje, ktoré zaplátajú ozónovú dieru, umožnia recyklovať masy odpadu na súši aj v oceánoch, zachytia nečistoty v ovzduší, zastavia okysľovanie vôd, či ochladia ovzdušie. To by až také zložité nebolo. Tá úloha je oveľa ťažšia, vyžaduje si zmeniť postoje a správanie ľudí.”