Iní o nás

Iní o nás

Konferencia Žiť Vedomo nie je len o plastových fľašiach a igelitkách, ale o ekologickom zmýšľaní.

Prob­le­ma­tiku za­ned­ba­nosti ži­vot­ného pro­stre­dia a všet­kého čo s tým sú­visí, už za­čí­name po­ci­ťo­vať viac – me­nej všetci. Už to dávno nie je len o plas­to­vých fľa­šiach a ige­lit­kách, ale glo­bál­nej po­treby rie­še­nia mno­hých eko­lo­gic­kých prob­lé­mov a ich vplyve na naše zdra­vie.

čítať viac tu

Žiť vedomo – konferencia v Komárne

Pozývame vás na prvý ročník interaktívnej konferencie o životnom prostredí, zdraví a živote bez odpadu na Slovensku. Prečo konferencia vznikla? Jej cieľom je priblížiť problémy a nájsť riešenia v oblasti životného prostredia, ochrany zdravia a nakladania s odpadmi, prostredníctvom ekologického rozhodovania a zodpovedného správania sa k sebe, k okoliu a životu. Je to vedomá cesta pre udržateľný, zdravší život. Spoločne posuňme Slovensko k zvýšeniu kvality životného prostredia a zníženia jeho negatívnych vplyvov na zdravie človeka. E-ženy podporujú túto skvelú myšlienku a sú mediálnym partnerom konferencie (pri kúpe lístka vám bude automaticky poskytnutá zľava)

čítať viac tu

Slovenka Laura vás naučí, ako sa dá žiť bez odpadu. Prvá interaktívna konferencia ŽiťVedomo prichádza na Slovensko už v novembri

Dňa 24. 11. 2018 sa v Aule Univerzity Selyeho v Komárne uskutoční prvý ročník interaktívnej Konferencie ŽiťVedomo, ktorú organizuje Human health institute – Inštitút pre ľudské zdravie.

Cieľom konferencie je širokej verejnosti priblížiť problémy a nájsť riešenia v oblasti životného prostredia, ochrany zdravia a nakladania s odpadmi, prostredníctvom ekologického rozhodovania a zodpovedného správania sa k sebe, k okoliu a životu.

čítať viac tu

 

POZVÁNKA NA INTERAKTÍVNU KONFERENCIU ŽIŤ VEDOMO

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie je zlé životné prostredie zodpovedné až za 25% zdravotných problémov v Európe. Je to najmä následkom znečistenia vody, pôdy, vzduchu a nadmernej produkcie odpadov.

O inšpiráciách a témach prvého ročníka Konferencie Žiť Vedomo sme sa zhovárali so zakladadeľkou Human Health Institute (HHI) Erikou Jung a spoluorganizátorkou Silviou Yoder, ktorá je zároveň súčasťou tímu HHI. Erika a Silvia sú aktívne ženy, ktorým záleží na budúcnosti planéty a našich detí.

čítať viac tu

Prvý ročník ineteraktívnej konferencie trvalej udržateľnosti

Dňa 24.11.2018 sa uskutoční v Komárne prvý ročník interaktívnej konferencie o životnom prostredí, zdraví a živote bez odpadu s názvom Žiť Vedomo, ktorý organizuje Human Health Institute – Inštitút pre ľudské zdravie (HHI). Podujatie je určené pre rodiny, žiakov, pedagógov, športovcov a širokú verejnosť a je zamerané na témy vzdelania v oblasti ochrany zdravia, životného prostredia, bezodpadovosti a témy, ktoré sa týkajú nás všetkých.

čítajte viac tu

 

Články uverejnené aj po maďarsky

Első alkalommal kerül megrendezésre városunkban az “Élj Tudatosan” konferencia

A környezet elhanyagolása, és mindazon problémák, amelyek ezzel kapcsolatosak, kezdi magán érezni többé-kevésbé mindenki. Minden, amit a Föld ellen teszünk, ránk is visszahat, hiszen az ember is a Földön élő lény. Egy új kutatás szerint a környezetszennyezés több embert öl meg, mint a háborúk és katasztrófák.

čítajte viac tu

ŽiťVedomo meg(nem)éri

A környezet elhanyagolása problémáit és mindazt, ami vele kapcsolatos, kezdjük többé-kevésbé  érezni mindannyian. Már régóta nem csak a műanyag palackokról és a műanyag tásákról van szó, hanem a globális igények megoldására számos környezeti probléma és az egészségre gyakorolt hatásuk miatt. Ha most úgy döntünk, hogy várakozunk és a megoldásról fentről, akkor úgy járunk, mint az iskolarendszerünkkel, ahol szisztematikusan és szakértői meghallgatás nélkül döntenek. Ha nem kapjuk el a futó vonatot, hátat fordítunk rá, akkor magunkra vethetünk.

čítať  viac tu.

A TudatosanÉlni konferencia a gyermekeinkről szól!

“A környezetszennyezés egy olyan jelentős probléma, melyet az emberek nem látnak, mert csak elszórt részeivel találkoznak”

Philip Landrigan, Mount Sinai Egészségügyi Központ munkatársa

čítať viac tu.

Komárňanské listy – Prvý roťník interaktívnej konferencie trvalej udržateľnosti

čítať viac tu

Konferencia ,,Žiť Vedomo“

Dňa 24.11.2018 sa zamestnanci spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.  zúčastnili prvej interaktívnej konferencie o životnom prostredí, zdraví a živote bez odpadu na Slovensku. Cieľom konferencie bolo priblížiť problémy a nájsť riešenia v oblasti životného prostredia, ochrany zdravia a nakladania s odpadmi prostredníctvom ekologického rozhodovania a zodpovedného správania sa k sebe, k okoliu a životu. Je to vedomá cesta pre udržateľný, zdravší život.

čítať viac tu.