Veronika Repková - zakladateľka projektu HERBÁRIUM