Petra Slezáková - je zakladateľkou blogu Zero Waste Slovakia