Branislav Moňok - je prednášateľ, školiteľ, autor odborných publikácií a štúdií o nakladaní s biologickými odpadmi, kompostovaní, triedením odpadov