Helene Pattermann - je zakladateľka hnutia Zero Waste Austria

Je zakladateľkou a hnacou silou hnutia Zero Waste Austria. Jej aktivity sú zamerané na šírenie myšlienky bezodpadového životného štýlu a podporu hnutia nultého odpadu v Rakúsku prostredníctvom projektov pre jednotlivcov, inštitúty a podniky. V minulosti Helene pracovala na pozícii manažéra komunikácie, konzultanta pre crowdfundingové kampane a projektového manažéra.