Gro konferencie ŽiťVedomo

Gro konferencie ŽiťVedomo

Gro konferencie Žiť Vedomo budú tvoriť ľudia, odborníci, rečníci, prednášatelia ktorí nás oboznámia s danými problematikami. Budú rozdelení do štyroch hlavných blokov o ekológii, zdraví, bezodpadovosti a zero waste.

Všetky témy koniec koncov spolu navzájom súvisia, takže niekedy možno budete mať pocit, že sa im venujeme všetkým naraz. Prednášatelia prídu z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia, konkrétne z Rakúska a zo Spojených štátov amerických.

Na výbere sme si dali záležať a v sobotu 24.11.2018 sa v Komárne zíde odborná smotánka zložená z tých najpovolanejších. Je naším úmyslom dať do pozornosti problémy, ktoré sužujú našu spoločnosť a hlavne osvietiť ľudí, ktorí by s tým mohli niečo robiť. A robiť s tým môže naozaj každý, je to len o prístupe jednotlivcov.

Prvý blok prednášok sa bude týkať zložiek životného prostredia, t.j. pôda, voda, vzduch a permakultúra. O vode nám napr. príde porozprávať doc. Ing. Dušan Velič, PhD, vysokoškolský učiteľ a chemik, ktorý rozoberie aj tematiku Žitného ostrova, ako jednej z najväčších zásobární pitnej vody. To, že vo víne je pravda, vieme, ale ako vypestovať zdravý vinič, to sa dozvieme od Diany Kušickej pretože kvalita potravín je úzko spätá s poľnohospodárstvom a teda aj stavom pôdy. Tieto zložky životného prostredia výrazne ovplyvňujú naše zdravie a práve zdravie je hlavnou témou druhého bloku. V ňom sa dozvieme aj o možnom nebezpečenstve, ktoré na nás číha v potravinách každodennej spotreby. Zdenka Havettová nám prezradí, čo je to zdravá strava a aké sú najčastejšie mýty a omyly v stravovaní. Veronika Repková nám poradí ako zbavíme domácnosť chémie ale aj to, ako nám môžu pomôcť rôzne bylinky. Reč bude aj o nadmernom používaní produktov, o nadmernom konzume a ako zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj. To už úzko súvisí aj s témami tretieho bloku, ktorý sa bude týkať hnutia zero waste. Väčšina by si pomyslela, že bez odpadu sa nedá žiť, že nie je možné nevyprodukovať takmer žiadny odpad, no všetci prednášatelia v tomto bloku vás presvedčia o tom, že práve bez odpadu sa kvalitný život začína. Známu klišé vetu, že menej je niekedy viac sme počuli už asi miliónkrát. Ale o prínosoch minimalizmu v praxi nám povie minimalistka Andrea Richardson. Smetí je na svete toľko, že nás pomaly zahltia. Jediným prípustným odpadom ktorý človek môže vytvárať je potravinový odpad alebo iný organický materiál, ktorý sa rozloží a je známy pod názvom kompost. O kompostovaní nás poučí Branislav Moňok, ktorý sa téme odpadov venuje už viac ako 20 rokov. S odpadom je nutné niečo robiť, a tu sa prelíname pomaly do posledného, štvrtého, bloku. Tento problém je celosvetový, a to, ako to funguje v zahraničí, sa dozvieme od rakúskej hostky Helene Patterman, z New Yorku k nám príde Laura Baross a slovenská zástupkyňa bude v osobe Petry Slezákovej.

To, že táto cesta premeny našej planéty na zdravú nebude ľahká, vieme. V živote sú mnohé ťažké cesty a o tej svojej púti a premene nám čo to povie aj známy slovenský rapper Suvereno, ktorý nás bude v tomto smere inšpirovať.

My nestačíme skrývať radosť z našich hostí a na všetkých sa už veľmi tešíme.

Zároveň Vám prikladáme pravidlá podľa, ktorých sa riadime a všetkých srdečne vítame.