Branislav Moňok - je prednášateľ, školiteľ, autor odborných publikácií a štúdií o nakladaní s biologickými odpadmi, kompostovaní, triedením odpadov

Príjemným poznaním pre mňa bolo, že aj domácnosti na Slovensku vedia viesť plnohodnotný život s minimom odpadov. Stačí trocha chcieť, poobzerať sa po možnostiach v našom okolí a zistíme, že vieme predchádzať vzniku odpadov, vzniknuté odpady triediť a biologické odpady kompostovať… Samozrejme, to nepríde samé. Treba zmeniť niektoré svoje dlhoročné návyky a hlavne pohľad na odpady ako také. A čo za to? Pravdepodobne nič iné, iba čisté svedomie a dobrý pocit, že sme niečo urobili pre životné prostredie a budúce generácie – ale aj to stojí za to, Branislav Moňok