Andrea Richardson - je prvá slovenská blogerka o minimalizme

Andrea Richardson je prvá slovenská blogerka, ktorá píše o minimalizme a je vášnivá propagátorka vedomého života bez konzumu. S manželom Angličanom a dvomi malými deťmi žili v rôznych krajinách sveta. Práve život v luxuse a  prebytku, spojený s neustálym sťahovaním materiálnych vecí ju motivoval k zmene. Predala 80 percent svojho majetku, zredukovala deťom hračky na minimum a vyskúšala aj digitálny detox.

Skúsenosti o pozitívnom dopade minimalizmu na jej domácnosť, psychiku, správanie detí a kvalitu života začala zapisovať do blogu, z ktorého neskôr vznikla aj kniha Minimalistický domov.

Z jedným cieľom mi­ni­ma­lis­tic­kého ži­vota je minimalizovať a upra­tať si v sebe aj svo­jom okolí, a zamyslieť sa nad nepotrebným.